fredag, 28 april, 2000

Kvartalsrapport januari - mars 2000

KVARTALSRAPPORT Januari - Mars 2000 * Resultatet blev 35,3 MSEK (36,5) * Omsättningen blev 432,8 MSEK (436,6) * Vinst per aktie efter bedömd skatt 2:90 kr (2:70) * Ny VD från 1 mars * Bolagsstämman föreslås att bemyndiga återköp av maximalt 10 % av bolagets aktier. * Resultatet för helåret förväntas överstiga 1999 års resultat, som var 134,1 MSEK DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Norden, England, Polen och Italien. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se Tranås den 28 april 2000 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information, ring: Hans Franzén 0140-360 686 eller Jörgen Zahlin 0140-360 695 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf