torsdag, 18 februari, 2016

Bokslutskommuniké Helåret 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Orderingången ökade med 13 % till 577 MSEK (512)
 • Nettoomsättningen ökade med 15 % till 581 MSEK (507)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 27 % till 64 MSEK (50)
 • Resultat före skatt ökade med 27 % till 58 MSEK (46)
 • Resultat efter skatt ökade med 26 % till 45 MSEK (36)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,96 kr (1,56)

Januari – december 2015

 • Orderingången ökade med 16 % till 2 226 MSEK (1 916)
 • Nettoomsättningen ökade med 18 % till 2 232 MSEK (1 887)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 26 % till 246 MSEK (196)
 • Resultat före skatt ökade med 26 % till 221 MSEK (176)
 • Resultat efter skatt ökade med 27 % till 173 MSEK (137)
 • Resultat per aktie uppgick till 7,50 kr (5,92)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (4,25)
Ladda ner Bokslutskommuniké Helåret 2015