torsdag, 13 juli, 2017

Delårsrapport Q2 2017

Andra kvartalet 2017

 • Orderingången ökade med 17 % till 693 MSEK (591)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 690 MSEK (612)
 • Rörelseresultatet ökade med 7 % till 68 MSEK (64)
 • EBITA ökade med 8 % till 74 MSEK (68)
 • Resultat efter skatt ökade med 4 % till 51 MSEK (49)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kr (2,12)
 • Två förvärv, Rauheat OY och Candelux Sp.z o.o. Januari - juni 2017

 • Orderingången ökade med 16 % till 1 395 MSEK (1 200)
 • Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 360 MSEK (1 185)
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % till 141 MSEK (121)
 • EBITA ökade med 16 % till 151 MSEK (130)
 • Resultat efter skatt ökade med 15 % till 106 MSEK (93)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,61 kr (4,01)
Ladda ner Delårsrapport Q2 2017