fredag, 26 oktober, 2007

Delårsrapport Januari - September 2007

TREDJE KVARTALET 2007

· Omsättningen uppgick till 322 MSEK (335)

· Resultat före skatt uppgick till 29,3 MSEK (29,8)

· Orderingången uppgick till 332 MSEK (346)

· Förvärv i Danmark inom industribatterierJANUARI – SEPTEMBER 2007

· Omsättningen ökade med 1 % till 1 065 MSEK (1 058)

· Resultat före skatt ökade med 13 % till 106 MSEK, exklusive fastighetsförsäljning uppgick

resultatet till 93 MSEK (94)

· Resultat efter skatt uppgick till 75 MSEK (67)

· Vinst per aktie efter skatt uppgick till 3,23 kr (3,29)Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat avser exklusive avyttrad hydraulikverksamhet.

Jämförelsetalet vinst per aktie avser inklusive avyttrad hydraulikverksamhet.Ladda ner wkr0022.pdf