måndag, 13 juli, 2015

Delårsrapport Q2 2015

Andra kvartalet 2015

 • Orderingången ökade med 17 % till 545 MSEK (466)
 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 557 MSEK (466)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 21 % till 56 MSEK (46)
 • Resultat före skatt ökade med 22 % till 49 MSEK (40)
 • Resultat efter skatt ökade med 25 % till 38 MSEK (31)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,66 kr (1,33)
 • Förvärv av Scannotec OY, Finland

Januari – juni 2015

 • Orderingången ökade med 19 % till 1 131 MSEK (952)
 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 1 120 MSEK (932)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 28 % till 118 MSEK (93)
 • Resultat före skatt ökade med 29 % till 106 MSEK (82)
 • Resultat efter skatt ökade med 31 % till 82 MSEK (63)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,56 kr (2,71)
Ladda ner Delårsrapport Q2 2015