fredag, 13 juli, 2018

Delårsrapport Q2 – 2018

Andra kvartalet 2018

Orderingången ökade med 20 % till 834 MSEK (693)

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 802 MSEK (690)

Rörelseresultatet ökade med 31 % till 89 MSEK (68)

EBITA ökade med 28 % till 94 MSEK (74)

Resultat efter skatt ökade med 31 % till 67 MSEK (51)

Resultat per aktie uppgick till 2,89 kr (2,21)

Januari - juni 2018

Orderingången ökade med 16 % till 1 614 MSEK (1 395)

Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 559 MSEK (1 360)

Rörelseresultatet ökade med 21 % till 170 MSEK (141)

EBITA ökade med 19 % till 180 MSEK (151)

Resultat efter skatt ökade med 21 % till 129 MSEK (106)

Resultat per aktie uppgick till 5,56 kr (4,61)

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 11.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q2 2018