torsdag, 23 april, 2015

Delårsrapport Q1 2015

Första kvartalet 2015

  • Orderingången ökade med 21 % till 586 MSEK (486)
  • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 563 MSEK (466)
  • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 34 % till 63 MSEK (47)
  • Resultat före skatt ökade med 36 % till 57 MSEK (42)
  • Resultat efter skatt ökade med 37 % till 44 MSEK (32)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (1,38)
  • Förvärv av AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandsfabrik
Ladda ner Delårsrapport Q1 2015