tisdag, 26 april, 2022

Delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet 2022

Orderingången ökade med 27 % till 1 293 MSEK (1 018)

Nettoomsättningen ökade med 23 % till 1 118 MSEK (907)

Rörelseresultatet ökade med 34 % till 181 MSEK (135)

EBITA ökade med 35 % till 187 MSEK (138)

Resultat efter skatt ökade med 33 % till 144 MSEK (108)

Resultat per aktie uppgick till 2,08 kr (1,56)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release