torsdag, 26 juli, 2007

Halvårsrapport januari - juni 2007

ANDRA KVARTALET 2007

· Omsättningen uppgick till 354 MSEK (375)

· Resultat före skatt uppgick till 24,3 MSEK (30,8)

· Orderingången uppgick till 363 MSEK (360)FÖRSTA HALVÅRET 2007

· Omsättningen ökade med 3 % till 743 MSEK (722)

· Resultat före skatt ökade med 19 % till 77 MSEK, exklusive fastighetsförsäljning uppgick

resultatet till 63 MSEK (64)

· Resultat efter skatt ökade med 3 % till 54 MSEK (53)

· Vinst per aktie efter skatt ökade med 3 % till 2,34 kr (2,27)Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat före skatt avser exklusive avyttrad hydraulikverksamhet.

Ladda ner wkr0020.pdf