tisdag, 26 april, 2016

Delårsrapport Q1 2016

Första kvartalet 2016

  • Orderingången ökade med 4 % till 610 MSEK (586)
  • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 574 MSEK (563)
  • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 62 MSEK (63)
  • Resultat före skatt uppgick till 56 MSEK (57)
  • Resultat efter skatt uppgick till 44 MSEK (44)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,89 kr (1,90)
Ladda ner Release