tisdag, 24 april, 2007

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2007

· Omsättningen ökade med 12 % till 388 MSEK (348)

· Orderingången minskade med 6 % till 390 MSEK (413)

· Resultat före skatt ökade med 57 % till 52 MSEK, exklusive

fastighetsförsäljning ökade resultatet med 16 % till 39 MSEK (33)

· Resultat efter skatt ökade med 35 % till 37 MSEK (27)

· Vinst per aktie efter skatt ökade med 36 % till 4,80 kr (3,54)Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat före skatt avser

exklusive avyttrad hydraulikverksamhet.

Ladda ner wkr0010.pdf