fredag, 12 juli, 2019

Delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 2019

Orderingången ökade med 2 % till 847 MSEK (834)

Nettoomsättningen ökade med 6 % till 848 MSEK (802)

Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK (89)

EBITA uppgick till 93 MSEK (94)

Resultat efter skatt ökade med 4 % till 69 MSEK (67)

Resultat per aktie uppgick till 3,01 kr (2,89)

Januari – juni 2019

Orderingången ökade med 6 % till 1 717 MSEK (1 614)

Nettoomsättningen ökade med 9 % till 1 694 MSEK (1 559)

Rörelseresultatet ökade med 11 % till 189 MSEK (170)

EBITA ökade med 9 % till 196 MSEK (180)

Resultat efter skatt ökade med 15 % till 147 MSEK (129)

Resultat per aktie uppgick till 6,38 kr (5,56)

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 11.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

Ladda ner Release