fredag, 16 mars, 2018

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2017 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl.09:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Jan Cnattingius, CFO OEM International, tel. 075 - 242 40 03

Ladda ner Pressmeddelande årsredovisning 2017