tisdag, 20 oktober, 2020

Delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet 2020

●  Orderingången uppgick till 724 MSEK (750)

Nettoomsättningen uppgick till 761 MSEK (776)

Rörelseresultatet ökade med 3 % till 103 MSEK (100)

EBITA ökade med 3 % till 107 MSEK (104)

Resultat efter skatt ökade med 6 % till 81 MSEK (76)

Resultat per aktie uppgick till 3,51 kr (3,30)

Januari - September 2020

●  Orderingången uppgick till 2 471 MSEK (2 468)

Nettoomsättningen uppgick till 2 415 MSEK (2 470)

Rörelseresultatet ökade med 5 % till 304 MSEK (290)

EBITA ökade med 5 % till 315 MSEK (300)

Resultat efter skatt ökade med 7 % till 239 MSEK (224)

●  Resultat per aktie uppgick till 10,32 kr (9,68)

 

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release