tisdag, 17 mars, 2015

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2014 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2015 kl. 10:00.

Ladda ner Pressmeddelande offentliggörande årsredovisning 2014