tisdag, 18 februari, 2020

Bokslutskommuniké Helåret 2019

Fjärde kvartalet 2019

Orderingången ökade med 2 % till 836 MSEK (821)

Nettoomsättningen ökade med 3 % till 828 MSEK (805)

Rörelseresultatet ökade med 22 % till 82 MSEK (67)

EBITA ökade med 18 % till 85 MSEK (72)

Resultat efter skatt ökade med 29 % till 65 MSEK (50)

Resultat per aktie uppgick till 2,82 kr (2,18)

Januari – December 2019

Orderingången ökade med 4 % till 3 303 MSEK (3 163)

Nettoomsättningen ökade med 6 % till 3 299 MSEK (3 112)

Rörelseresultatet ökade med 15 % till 371 MSEK (323)

EBITA ökade med 12 % till 385 MSEK (343)

Resultat efter skatt ökade med 16 % till 289 MSEK (248)

Resultat per aktie uppgick till 12,50 kr (10,74)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,00 kr per aktie (6,75)

● Styrelsen förslår också årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 10,00 kr per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande

Händelse efter rapportperioden

Förvärv av Zoedale Ltd i Storbritannien

     Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 14.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

Ladda ner Bokslutskommuniké 2019