onsdag, 13 juli, 2016

Delårsrapport Q2 2016

Andra kvartalet 2016

 • Orderingången ökade med 8 % till 591 MSEK (545)
 • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 612 MSEK (557)
 • Rörelseresultatet ökade med 26 % till 64 MSEK (50)
 • EBITA ökade med 22 % till 68 MSEK (56)
 • Resultat före skatt ökade med 29 % till 63 MSEK (49)
 • Resultat efter skatt ökade med 29 % till 49 MSEK (38)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (1,66)

Januari - Juni 2016

 • Orderingången ökade med 6 % till 1 200 MSEK (1 131)
 • Nettoomsättningen ökade med 6 % till 1 185 MSEK (1 120)
 • Rörelseresultatet ökade med 12 % till 121 MSEK (108)
 • EBITA ökade med 10 % till 130 MSEK (118)
 • Resultat före skatt ökade med 13 % till 119 MSEK (106)
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 93 MSEK (82)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,01 kr (3,56)
Ladda ner Delårsrapport Q2 2016