tisdag, 29 april, 2014

Delårsrapport Q1 2014

Första kvartalet 2014.

  • Orderingången ökade med 15 % till 486 MSEK (423)
  • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 466 MSEK (417)
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 10 % till 47 MSEK (43)
  • Exklusive engångskostnad kopplad till tvist ökade EBITA med 21 % till       52 MSEK (43)
  • Resultat före skatt ökade med 9 % till 42 MSEK (38)
  • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 32 MSEK (29)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (1,24)
  • Två förvärv genomförda under perioden med en årsomsättning på 60 MSEK  
Ladda ner Delårsrapport Q1 2014