måndag, 15 juli, 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

ANDRA KVARTALET 2013

  • Orderingången uppgick till 416 MSEK (445)
  • Nettoomsättningen uppgick till 434 MSEK (437)
  • Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (48)

FÖRSTA HALVÅRET 2013

  • Orderingången uppgick till 839 MSEK (895)
  • Nettoomsättningen uppgick till 851 MSEK (863)
  • Resultat före skatt uppgick till 74 MSEK (96)
  • Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (69)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,41 kr (3,00)

Ladda ner Release