måndag, 24 oktober, 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011

 

TREDJE KVARTALET 2011

  • Orderingången ökade med 2 % till 345 MSEK (338)
  • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 382 MSEK (345)
  • Resultat före skatt ökade med 24 % till 47 MSEK (38)

 JANUARI – SEPTEMBER 2011

  • Orderingången ökade med 10 % till 1 181 MSEK (1 078)
  • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 174 MSEK (1 038)
  • Resultat före skatt ökade med 28 % till 129 MSEK (101)
  • Resultatet efter skatt ökade med 31 % till 94 MSEK (72)
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,04 kr (3,13)

  HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM

  • Förvärv av Svenska Batteripoolen AB genomfört.

Ladda ner wkr0001.pdf