onsdag, 19 april, 2017

Delårsrapport Q1 2017

Första kvartalet 2017

  • Orderingången ökade med 15 % till 702 MSEK (610)
  • Nettoomsättningen ökade med 17 % till 671 MSEK (574)
  • Rörelseresultatet ökade med 28 % till 73 MSEK (57)
  • EBITA ökade med 25 % till 78 MSEK (62)
  • Resultat efter skatt ökade med 27 % till 56 MSEK (44)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,89)
Ladda ner Delårsrapport Q1 2017