onsdag, 24 april, 2019

Delårsrapport Q1 2019

Första kvartalet 2019

Orderingången ökade med 12 % till 870 MSEK (780)

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 847 MSEK (757)

Rörelseresultatet ökade med 24 % till 100 MSEK (81)

EBITA ökade med 21 % till 103 MSEK (85)

Resultat efter skatt ökade med 26 % till 78 MSEK (62)

Resultat per aktie uppgick till 3,37 kr (2,67)

Ladda ner Release