torsdag, 15 februari, 2018

Bokslutskommuniké Helåret 2017

Fjärde kvartalet 2017

 •    Orderingången ökade med 10 % till 738 MSEK (669)
 •    Nettoomsättningen ökade med 14 % till 742 MSEK (654)
 •    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (76)
 •    EBITA uppgick till 79 MSEK (81)
 •    Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (60)
 •    Resultat per aktie uppgick till 2,46 kr (2,59)Januari – december 2017 

 •    Orderingången ökade med 16 % till 2 793 MSEK (2 413)
 •    Nettoomsättningen ökade med 15 % till 2 739 MSEK (2 382)
 •    Rörelseresultatet ökade med 9 % till 282 MSEK (259)
 •    EBITA ökade med 11 % till 308 MSEK (277)
 •    Resultat efter skatt ökade med 6 % till 214 MSEK (201)
 •    Resultat per aktie uppgick till 9,25 kr (8,70)
 •    Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie (5,50)
Ladda ner Bokslutskommuniké 2017