måndag, 14 juli, 2014

Delårsrapport Q2 2014

Andra kvartalet 2014

 • Orderingången ökade med 12 % till 466 MSEK (416)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 466 MSEK (434)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 16 % till 46 MSEK (40) motsvarande en EBITA-marginal om 10 % (9)
 • Resultat före skatt ökade med 12 % till 40 MSEK (36)
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 31 MSEK (27)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 SEK (1,17)

Januari – juni 2014

 • Orderingången ökade med 13 % till 952 MSEK (839)
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 932 MSEK (851)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 13 % till 93 MSEK (82) motsvarande en EBITA-marginal om 10 % (10)
 • Resultat före skatt ökade med 10 % till 82 MSEK (74)
 • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 63 MSEK (56)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,71 SEK (2,41)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förvärv av Scanding A/S i Danmark
Ladda ner Delårsrapport Q2 2014