torsdag, 23 juli, 2009

Delårsrapport januari - juni 2009

ANDRA KVARTALET: · Orderingången uppgick till 303 MSEK (430) · Omsättningen uppgick till 328 MSEK (429) · Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (36) · Resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (25) · Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (1,08) FÖRSTA HALVÅRET: · Orderingången uppgick till 654 MSEK (880) · Omsättningen uppgick till 699 MSEK (861) · Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (85) · Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (60) · Resultat per aktie uppgick till 0,99 kr (2,59) · Ytterligare effektiviseringsprogram beslutat

Ladda ner wkr0011.pdf