tisdag, 17 februari, 2015

Bokslutskommuniké Helåret 2014

Fjärde kvartalet 2014

 • Orderingången ökade med 22 % till 512 MSEK (420)
 • Nettoomsättningen ökade med 19 % till 507 MSEK (428)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 18 % till 50 MSEK (43), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 9,9 % (10,0)
 • Resultat före skatt ökade med 18 % till 46 MSEK (39)
 • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 36 MSEK (32)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (1,38)
 • Förvärv av Kübler Svenska AB

Januari – december 2014

 • Orderingången ökade med 16 % till 1 916 MSEK (1 649)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 887 MSEK (1 668)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 13 % till 196 MSEK (174), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 10,4 % (10,5)
 • Resultat före skatt ökade med 12 % till 176 MSEK (157)
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 137 MSEK (121)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,92 SEK (5,24)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,25 SEK per aktie (4,00)

Efter rapportperioden

 • Ett förvärv, AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, med en årsomsättning av cirka 120 MSEK genomfördes under januari.
Ladda ner Bokslutskommuniké OEM International 2014