måndag, 26 april, 2010

Delårsrapport för OEM International januari - mars 2010

FÖRSTA KVARTALET 2010 · Orderingången ökade med 9 % till 380 MSEK (351) · Omsättningen uppgick till 352 MSEK (370) · Resultat före skatt ökade med 3 % till 26 MSEK (25) · Resultat efter skatt ökade med 7 % till 19 MSEK (18) · Resultat per aktie uppgick till 0,84 kr (0,78)

Ladda ner wkr0011.pdf