tisdag, 20 oktober, 2015

Delårsrapport Q3 2015

Tredje kvartalet 2015

 • Orderingången ökade med 14 % till 517 MSEK (453)
 • Nettoomsättningen ökade med 18 % till 530 MSEK (448)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 21 % till 65 MSEK (54)
 • Resultat före skatt ökade med 20 % till 58 MSEK (48)
 • Resultat efter skatt ökade med 20 % till 46 MSEK (38)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,65)
 • Förvärv av ATC Tape Converting AB

Januari – september 2015

 • Orderingången ökade med 17 % till 1 649 MSEK (1 405)
 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 1 650 MSEK (1 380)
 • Rörelseresultat (EBITA) ökade med 25 % till 183 MSEK (146)
 • Resultat före skatt ökade med 26 % till 164 MSEK (130)
 • Resultat efter skatt ökade med 27 % till 128 MSEK (101)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,54 kr (4,36)
Ladda ner Delårsrapport Q3 2015