tisdag, 18 april, 2023

Delårsrapport Q1 2023

Första kvartalet 2023

● Orderingången uppgick till 1 298 MSEK (1 293)

Nettoomsättningen ökade med 21 % till 1 355 MSEK (1 118)

● Rörelseresultatet ökade med 21 % till 220 MSEK (181)

● EBITA ökade med 21 % till 227 MSEK (187)

● Resultat efter skatt ökade med 21 % till 175 MSEK (144)

● Resultat per aktie uppgick till 1,26 kr (1,04)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2023 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q1 2023