torsdag, 23 april, 2009

Delårsrapport januari - mars 2009

· Omsättningen uppgick till 369 MSEK (432)

· Orderingången uppgick till 351 MSEK (450)

· Resultat före skatt uppgick till 25 MSEK (50)

· Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (35)

· Resultat per aktie uppgick till 0,78 kr (1,51)

Ladda ner wkr0003.pdf