fredag, 17 februari, 2017

Bokslutskommuniké Helåret 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • Orderingången ökade med 16 % till 669 MSEK (577)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 654 MSEK (581)
 • Rörelseresultatet ökade med 31 % till 76 MSEK (58)
 • EBITA ökade med 27 % till 81 MSEK (64)
 • Resultat före skatt ökade med 29 % till 74 MSEK (58)
 • Resultat efter skatt ökade med 32 % till 60 MSEK (45)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,59 kr (1,96)
 • Två förvärv, RF Partner AB med dotterbolag samt Sitek-Palvelu OY

Januari - december 2016

 • Orderingången ökade med 8 % till 2 413 MSEK (2 226)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 2 382 MSEK (2 232)
 • Rörelseresultatet ökade med 15 % till 259 MSEK (225)
 • EBITA ökade med 13 % till 277 MSEK (246)
 • Resultat före skatt ökade med 15 % till 255 MSEK (221)
 • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 201 MSEK (173)
 • Resultat per aktie uppgick till 8,70 kr (7,50)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kr per aktie (5,00)
Ladda ner Bokslutskommuniké helåret 2016