tisdag, 13 juli, 2021

Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet 2021

Orderingången ökade med 43 % till 1 056 MSEK (737)

Nettoomsättningen ökade med 26 % till 968 MSEK (766)

Rörelseresultatet ökade med 60 % till 153 MSEK (96)

EBITA ökade med 58 % till 156 MSEK (99)

Resultat efter skatt ökade med 63 % till 119 MSEK (73)

Resultat per aktie uppgick till 1,72 kr (1,05)

Januari - juni 2021

Orderingången ökade med 19 % till 2 074 MSEK (1 747)

Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 875 MSEK (1 654)

Rörelseresultatet ökade med 44 % till 288 MSEK (201)

EBITA ökade med 42 % till 295 MSEK (208)

Resultat efter skatt ökade med 44 % till 227 MSEK (157)

Resultat per aktie uppgick till 3,28 kr (2,27)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 11.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q2 2021