torsdag, 17 oktober, 2019

Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019

Orderingången ökade med 3 % till 750 MSEK (728)

Nettoomsättningen ökade med 4 % till 776 MSEK (747)

Rörelseresultatet ökade med 17 % till 100 MSEK (86)

EBITA ökade med 14 % till 104 MSEK (91)

Resultat efter skatt ökade med 10 % till 76 MSEK (69)

Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (3,00)

Januari – september 2019

Orderingången ökade med 5 % till 2 468 MSEK (2 342)

Nettoomsättningen ökade med 7 % till 2 470 MSEK (2 307)

Rörelseresultatet ökade med 13 % till 290 MSEK (256)

EBITA ökade med 11 % till 300 MSEK (271)

Resultat efter skatt ökade med 13 % till 224 MSEK (198)

Resultat per aktie uppgick till 9,68 kr (8,56)

Ladda ner Delårsrapport Q3 2019