tisdag, 21 februari, 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Helåret 2011

 

FJÄRDE KVARTALET 2011

  • Två förvärv genomförda, Svenska Batteripoolen AB och Flexitron AB
  • Orderingången uppgick till 391 MSEK (390)
  • Nettoomsättningen ökade med 6 % till 416 MSEK (392)
  • Resultat före skatt ökade med 20 % till 43 MSEK (36)

HELÅRET 2011

  • Orderingången ökade med 7 % till 1 573 MSEK (1 468)
  • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 1 590 MSEK (1 430)
  • Resultat före skatt ökade med 26 % till 172 MSEK (136)
  • Resultat efter skatt ökade med 26 % till 126 MSEK (100)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,52 kr (4,12)*
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr per aktie (3,00)

*Inklusive avyttrad verksamhet

Ladda ner wkr0001.pdf