torsdag, 22 april, 2021

Delårsrapport Q1 2021

Första kvartalet 2021

Orderingången ökade med 1 % till 1 018 MSEK (1 010)

Nettoomsättningen ökade med 2 % till 907 MSEK (888)

Rörelseresultatet ökade med 28 % till 135 MSEK (105)

EBITA ökade med 27 % till 138 MSEK (109)

Resultat efter skatt ökade med 29 % till 108 MSEK (84)

Resultat per aktie uppgick till 4,68 kr (3,65)

 

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q1 2021