fredag, 22 februari, 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

HELÅRET 2007

· Styrelsen förslår en utdelning om 3 kr per aktie (2,83)

· Omsättningen ökade med 2 % till 1 482 MSEK (1 448)*

· Resultat före skatt ökade med 9 % till 139 MSEK, exklusive

fastighetsförsäljning blev motsvarande resultat 126 MSEK (125)*

· Resultat efter skatt ökade med 11 % till 101 MSEK (91)*

· Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,43 kr (7,84)**FJÄRDE KVARTALET 2007

· Omsättningen ökade med 6 % till 417 MSEK (393)*

· Resultat före skatt uppgick till 33,1 MSEK (33,5)*

· Orderingången ökade med 19 % till 424 MSEK (356)*

· Förvärv av teknikhandelsföretag i Danmark* Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat avser exklusive

avyttrad hydraulikverksamhet.

** Jämförelsetalet vinst per aktie avser inklusive avyttrad hydraulikverksamhet.

Ladda ner wkr0003.pdf