fredag, 17 mars, 2017

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2016 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl.09:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Jan Cnattingius, CFO OEM International, tel. 075 - 242 40 03

Ladda ner Pressmeddelande offentliggörande årsredovisning 2016