torsdag, 9 april, 2020

Delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020

●  Orderingången ökade med 16 % till 1 010 MSEK (870)

Nettoomsättningen ökade med 5 % till 888 MSEK (847)

Rörelseresultatet ökade med 6 % till 105 MSEK (100)

EBITA ökade med 5 % till 109 MSEK (103)

Resultat efter skatt ökade med 8 % till 84 MSEK (78) Resultat per aktie uppgick 3,65 kr (3,37)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den  9 april 2020 kl. 10.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release