fredag, 22 mars, 2013

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2012 är nu publicerad på www.oem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 26 mars 2013.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2013 kl 09:30.

Ladda ner Release