onsdag, 23 mars, 2022

OEM Internationals Årsredovisning och Hållbarhetsrapport nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport för 2021 är nu publicerad på www.oem.se.

För att beställa ett tryckt exemplar av Årsredovisningen vänligen kontakta oss på telefon 075-242 40 50 eller via e-post: [email protected].

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 10:30 CET.

Tranås, 23 mars 2022

OEM International AB (publ)

Ladda ner OEM_ÅR_2021
oeminternational-2021-12-31-sv.zip
Pressmeddelande offentliggörande årsredovisning 2021