tisdag, 21 oktober, 2014

Delårsrapport Q3 2014

Tredje kvartalet 2014

 • Orderingången ökade med 16 % till 453 MSEK (390)
 • Nettoomsättningen ökade med 15 % till 448 MSEK (389)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 9 % till 54 MSEK (49) motsvarande en EBITA-marginal om 12 % (13)
 • Resultat före skatt ökade med 9 % till 48 MSEK (44)
 • Resultat efter skatt ökade med 14 % till 38 MSEK (33)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (1,45)
 • Förvärv av Scanding A/S i Danmark

Januari – september 2014

 • Orderingången ökade med 14 % till 1 405 MSEK (1 229)
 • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 1 380 MSEK (1 241)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 11 % till 146 MSEK (131) motsvarande en EBITA-marginal om 11 % (11)
 • Resultat före skatt ökade med 10 % till 130 MSEK (118)
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 101 MSEK (89)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,36 SEK (3,86)
Ladda ner Release