onsdag, 23 mars, 2016

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2015 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 kl. 09:00.

Ladda ner Release