onsdag, 13 juli, 2022

Delårsrapport Q2 2022

Andra kvartalet 2022

● Orderingången ökade med 23 % till 1 295 MSEK (1 057)

 Nettoomsättningen ökade med 23 % till 1 191 MSEK (968)

● Rörelseresultatet ökade med 31 % till 201 MSEK (153)

● EBITA ökade med 33 % till 208 MSEK (156)

● Resultat efter skatt ökade med 31 % till 156 MSEK (119)

● Resultat per aktie uppgick till 1,13 kr (0,86)

Januari - juni 2022

● Orderingången ökade med 25 % till 2 589 MSEK (2 074)

 Nettoomsättningen ökade med 23 % till 2 309 MSEK (1 875)

● Rörelseresultatet ökade med 32 % till 382 MSEK (288)

● EBITA ökade med 34 % till 394 MSEK (295)

● Resultat efter skatt ökade med 33 % till 301 MSEK (227)

● Resultat per aktie uppgick till 2,17 kr (1,64)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 11.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q2 2022