torsdag, 24 april, 2008

Kvartalsrapport januari - mars 2008

FÖRSTA KVARTALET 2008

· Omsättningen ökade med 11 % till 432 MSEK (388)

· Orderingången ökade med 15 % till 450 MSEK (390)

· Resultat före skatt justerat för fastighetsförsäljningar ökade med 12 % till 44 MSEK (39)

· Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (52)

· Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (37)

· Vinst per aktie uppgick till 1,51 kr (1,60)

Ladda ner wkr0003.pdf