måndag, 22 oktober, 2012

DELÅRSRAPPORT Q3 2012

TREDJE KVARTALET 2012

  • Orderingången uppgick till 336 MSEK (345)
  • Nettoomsättningen uppgick till 361 MSEK (382)
  • Resultat före skatt uppgick till 35 MSEK (47)

JANUARI - SEPTEMBER 2012

  • Orderingången ökade med 4 % till 1 232 MSEK (1 181)
  • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 224 MSEK (1 174)
  • Resultat före skatt ökade med 1 % till 130 MSEK (129)
  • Resultat efter skatt ökade med 2 % till 96 MSEK (94)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,14 kr (4,04)

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Förvärv av Vanlid Transmission AB

Ladda ner Q3-rapport