torsdag, 13 juli, 2023

Delårsrapport Q2 2023

Andra kvartalet 2023

● Orderingången minskade med 6 % till 1 222 MSEK (1 295)

Nettoomsättningen ökade med 9 % till 1 296 MSEK (1 191)

● Rörelseresultatet ökade med 1 % till 203 MSEK (201)

● EBITA ökade med 1 % till 210 MSEK (208)

● Resultat efter skatt uppgick till 157 MSEK (156)

● Resultat per aktie uppgick till 1,13 kr (1,13)

Januari - juni 2023

● Orderingången minskade med 3 % till 2 520 MSEK (2 589)

Nettoomsättningen ökade med 15 % till 2 651 MSEK (2 309)

● Rörelseresultatet ökade med 11 % till 423 MSEK (382)

● EBITA ökade med 11 % till 437 MSEK (394)

● Resultat efter skatt ökade med 10 % till 332 MSEK (301)

● Resultat per aktie uppgick till 2,39 kr (2,17)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 11.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q2 2023