torsdag, 18 oktober, 2018

Delårsrapport Q3 – 2018

Tredje kvartalet 2018

Orderingången ökade med 10 % till 728 MSEK (660)

Nettoomsättningen ökade med 17 % till 747 MSEK (636)

Rörelseresultatet ökade med 29 % till 86 MSEK (67)

EBITA ökade med 18 % till 91 MSEK (77)

Resultat efter skatt ökade med 37 % till 69 MSEK (51)

Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (2,19)

Januari - september 2018

Orderingången ökade med 14 % till 2 342 MSEK (2 055)

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 2 307 MSEK (1 997)

Rörelseresultatet ökade med 23 % till 256 MSEK (208)

EBITA ökade med 18 % till 271 MSEK (228)

Resultat efter skatt ökade med 26 % till 198 MSEK (157)

Resultat per aktie uppgick till 8,56 kr (6,79)

Ladda ner Delårsrapport Q3 2018