fredag, 17 mars, 2023

OEM Internationals Årsredovisning och Hållbarhetsrapport nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport för 2022 är nu publicerad på www.oem.se.

För att beställa ett tryckt exemplar av Årsredovisningen vänligen kontakta oss

på telefon 075-242 40 15 eller via e-post: [email protected].

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023 kl. 10:00 CET.

Tranås den 17 mars 2023

OEM International AB (publ)

Ladda ner OEM_ÅR_2022
Årsredovisning_OEM International_2022_ESEF.zip
Pressmeddelande Offentliggörande Årsredovisning 2023-03-17
Hållbarhetsrapport OEM 2022