Revisors yttrande om stamman bor besluta om minskning av aktiekapitalet