Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför stämman 2022

Ladda ner Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför stämman 2022

 

Petter Stillström:
Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010 och styrelsens ordförande sedan 2017. Petter Stillström är ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag.
Antal aktier: 1 908 000 OEM-A och 419 646 OEM-B (via AB Traction) 

Ulf Barkman:
Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B

Mattias Franzén:
Mattias Franzén är född 1968 och är civilingenjör. Han är VD i TR Equipment AB och Tranås Rostfria AB och styrelseledamot sedan 2019. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MAZE Holding i Tranås AB och Padel Tranås AB. Styrelseledamot i Elektro Elco AB, TR Equipment AB, I&B Medical AB.
Antal aktier: 187 998 OEM-B (inkl. närstående) 

Richard Pantzar:
Richard Pantzar är född 1983 och har en masterexamen i Business Administration (MBA). Han är styrelseledamot sedan 2019. Richard är VD i Orvaus AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Orvaus AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt grundare och styrelseledamot i Vinterfors Invest AB.
Antal aktier: 4 881 960 OEM-A och 5 846 643 OEM-B (via Orvaus AB) 

Jörgen Rosengren:
Jörgen Rosengren är född 1967 och är civilingenjör. Han är VD i Gränges AB och är styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 2 220 OEM-B

Per Svenberg:
Per Svenberg är född 1969 och har en master i Business Administration (MBA). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag. Ägare och styrelseledamot i Personality Gym AB och i Dozer IT & Kommunikation AB. Styrelseledamot i ISP Innovative Sports Products AB.
Antal aktier: 321 500 OEM-B (inkl. närstående) 

Åsa Söderström Winberg:
Åsa Söderström Winberg är född 1957 och är civilekonom. Hon är styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, Vattenfall AB, Delete OY och FIBO AS. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Antal aktier: 5 000 OEM-B

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 31 december 2021.